Om gjenbrukstre

Fokus på miljø og bærekraft

Vi ønsker å etterlate planeten vår i best mulig stand for de kommende generasjoner, og har av den grunn sterkt fokus på miljø og bærekraft. Treverket vi produserer våre produkter av er treverk som før ville blitt etterlatt, kastet eller brent. I motsetning til masseproduserte produkter som ofte ender opp på søpla etter kun noen få års bruk, ønsker vi å lage varige møbler av god kvalitet som eldes med verdighet.

Derfor er vi i gjenvinningsbransjen

Fordelene med å gjenvinne treverk er mange. Gjenvinning reduserer avfallsmengden i verden, forlenger karbonsyklusen og karbonlagringen, og reduserer presset på skogen. I tillegg er gjenbrukstre nesten alltid av bedre kvalitet enn nytt treverk.

Hva er gjenbrukstre?

Gjenbrukstre er treverk som opprinnelig har blitt brukt til noe annet; som for eksempel en del av en bygning, en bro eller en fiskebåt. Dette er treverk som etter endt livssyklus får nytt liv i form av vakre ting til hjemmet. Spikre og hengsler fjernes før det gamle treverket gjenbrukes til å lage bord, stoler, benker og lignende. Det som er igjen blir så laget om til mindre gjenstander som fat eller fjøler slik at minst mulig går til spille.

Gjenbrukstre er vintage treverk som forteller bruddstykker av historier fra fordums tider. I hvert merke på tømmeret, i hvert innhugg og i hvert spikerhull finner du sjel.

Gjenbrukstreets egenskaper

I motsetning til dagens unge, hurtigvoksende plantasjetre kommer gjenbrukstreet oftest fra eldre trær som har vokst langsomt, og derfor er av bedre kvalitet. Man kan ofte finne treverk både av store dimensjoner og god kvalitet blant brukt treverk, noe som blir mer og mer vanskelig å få tak i blant nytt tømmer. Treverk fra gamle konstruksjoner som rives har også aldret naturlig over lang tid, og inneholder derfor mindre fuktighet enn nytt treverk, noe som gjør det spesielt godt egnet i det fuktige norske klimaet. Det har bedre holdbarhet og mindre sjans for å krympe, bevege seg eller sprekke.

Gamle røtter får også nytt liv

I hundrevis av år har haugevis av teakrøtter blitt etterlatt rundt om kring på Java. Mange av disse trærne ble kuttet ned under den nederlandske koloniseringen. I dag graves disse forlatte teakrøttene frem og blir brukt for å lage imponerende, unike møbler, skulpturer og dekorasjoner. Når de gamle røttene fjernes blir det også mulig å plante nye trær i områder som eller ville vært fortapt til de døde røttene.

Vi gir nytt liv til gammelt treverk!